ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації.ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації.

Норми ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації поширюються на конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією (далі — конструкції з фасадною теплоізоляцією) житлових, громадських і промислових будинків та споруд для нового будівницт-ва та конструкції фасадної теплоізоляції при реконструкції та капітальному ремонті (термічної модернізації) будинків.

У Нормах «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією» наведені загальні принципи забезпечення вимог Технічного регламенту будівельних конс-трукцій, будівель і споруд при проектуванні та застосуванні конструкцій із фасадною теплоізоляцією в прак-тиці будівництва, реалізації положень ДБН В.1.2-11, загальні правила улаштування конструкцій та експлуа-тації будинків із зовнішніми стінами з фасадною теплоізоляцією.

Вимоги Норм «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією» є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

Норми є складовою частиною комплексу нормативних документів, що встановлюють вимоги до проектування, улаштування, приймання, контролю та експлуатації конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією.

Скачать — ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації >>