КОНТАКТНАЯ КОНДЕНСАЦИЯ ПАРА ИЗ ОТРАБОТАВШЕЙ В ПГУ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ УДК.621.175.57

Э.Г.БРАТУТА, д-р техн.наук, Р.Г.АКМЕН, канд. техн.наук, О.В.КРУГЛЯКОВА, канд. техн.наук, В.В. ЧУБАРОВА, С.В.БОРОВОК, (г. Харьков)

КОНТАКТНАЯ КОНДЕНСАЦИЯ ПАРА ИЗ ОТРАБОТАВШЕЙ В ПГУ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ

Запропоновано розрахункову методику визначення геометричних розмірів конденсатора змішувального типу, у якому процес конденсації реалізується на полідисперсній поверхні крапель, що продуцюються розподіленими джерелами диспергування води. На відміну від відомих емпіричних методик розрахунку, дана методика не потребуе залучення в якості граничних умов об’емних коефцієнпв тепловіддачі.