ДБН В.2.5-77-2014 Котельные (полная версия)Зміст ДБН В.2.5-77-2014 Котельні (полная версия):

1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення понять
4 Загальні положення
5 Генеральний план і транспорт
5.1 Генеральний план
5.2 Транспорт
6 Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення
7 Паливо
8 Котли, теплогенератори та хвостові поверхні нагрівання, інші генератори енергії
9 Газоповітряний тракт, димові труби, очищення димових газів
9.1 Загальні вимоги
9.2 Газоповітряний тракт
9.3 Димові труби
9.4 Очищення димових газів
10 Трубопроводи
11 Допоміжне обладнання
12 Водопідготовка та водно-хімічний режим
12.1 Загальні вимоги
12.2 Попереднє оброблення води
12.3 Докотлове оброблення води для живлення парових котлів
12.4 Продування парових котлів
12.5 Обладнання та споруди водопідготовчих установок
12.6 Оброблення конденсату
13 Розвантаження, прийом, складування та подавання палива в котельню
13.1 Загальні вимоги
13.2 Тверде паливо
13.3 Рідке паливо
13.4 Газоподібне паливо
14 Золошлаковидалення
15 Теплова ізоляція
16 Електропостачання й електротехнічні пристрої
17 Автоматизація
17.1 Загальні вимоги
17.2 Захист обладнання
17.3 Сигналізація
17.4 Автоматичне регулювання
17.5 Контроль технологічних параметрів
18 Опалення та вентиляція
19 Водопровід і каналізація
19.1 Водопровід
19.2 Каналізація
20 Додаткові вимоги до проектування котелень, призначених для будівництва в районах із сейсмічністю 7 балів і більше
21 Енергоефективність
22 Вимоги охорони навколишнього природного середовища
23 Пожежна безпека
24 Техніко-економічні показники

Додаток А Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою
Додаток Б Перелік професій працівників котелень за групами виробничих процесів і склад спеціальних побутових приміщень та обладнання
Додаток В Мінімальні відстані у просвіті від поверхні теплоізоляційної конструкції трубопроводів до поверхні теплоізоляційної конструкції суміжних трубопроводів і будівельних конструкцій будівлі
Додаток Г Характеристики будівель (приміщень) споруд котелень за умовами середовища
Додаток Д Температура повітря в робочій зоні виробничих приміщень, системи вентиляції, способи подавання та видалення повітря
Додаток Е Класифікація котелень

Скачать — ДБН В.2.5-77-2014 Котельні (полная версия)