ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 НАСТАНОВА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМСтандарт ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 НАСТАНОВА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ (ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Руководство по проведению авторского надзора за строительством) містить рекомендації щодо здійснення авторського нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення (далі -будівництво) будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі — об’єкти).

1.2 Авторський нагляд здійснюється на об’єктах будівництва незалежно від їх класу наслідків (відповідальності), категорії складності та форми власності замовника відповідно до вимог Закону України «Про архітектурну діяльність», «Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури» (далі — Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкта архітектури).

ЗМІСТ

1 Сфера застосування……………………………..1
2 Нормативні посилання…………………………….1
3 Терміни та визначення понять…………………………2
4 Організація авторського нагляду………………………..2
5 Ведення журналу авторського нагляду…………………….4
Додаток А Форма плану-графіка виконання робіт з авторського нагляду………….5
Додаток Б Форма наказу…………………………………6
Додаток В Форми журналу авторського нагляду……………………..8

Скачать — ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 НАСТАНОВА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ >>