ДБН А.2.2-3-2012. Склад та зміст проектної документації на будівництво ДБН А.2.2-3-2012. Склад та зміст проектної документації на будівництво

1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення понять
4 Загальні положення
5 Техніко-вкономмне обґрунтування (TEO), техніко-економмний розрахунок (ТЕР)
6 Ескізний проект (ЕП)
7 Проект (П)
8 Робочий проект (РП)
9 Робоча документація (Р)
10 Кошторисна документація
Додаток А — Перелік вихідних даних та технічних умов, які надаються замовником
Додаток Б — Завдання на проектування. Перелік основних даних та вимог
Додаток В — Склад техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), техніко-економічного розрахунку (ТЕР)
Додаток Г — Склад ескізного проекту (ЕП)
Додаток Д — Склад проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об’єктів невиробничого призначення
Додаток Е — Склад проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури
Додаток Ж — Склад робочої документації (Р)
Додаток И — Склад основних даних і техніко-економмних показників проекту (РП) на будівництво житлових будинків
Додаток К — Склад основних даних і техніко-економмних показників проекту (РП) на будівництво громадських будинків
Додаток Л — Склад основних даних і техніко-економмних показників проекту (РП) на будівництво об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури
Додаток М — Категорія складності об’єкта будівництва

Скачать—ДБН А.2.2-3-2012. Склад та зміст проектної документації на будівництво>>

Зеркало—ДБН А.2.2-3-2012. Склад та зміст проектної документації на будівництво>>