Лір В.Е., Письменна У.Є. Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в УкраїніЛір, Письменна — Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ
1.1. Енергомісткість ВВП та розвиток економіки держави. Міжнародні співставлення.
1.2. Енергомісткість виробництва основних видів товарів та послуг в Україні
1.3. Сценарні умови реалізації потенціалу енергозбереження. Розрахунки сценаріїв енергоспоживання та макроекономічних показників.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
2.1. Формалізація оцінки ефективності реалізації енергоефективних проектів
2.2. Ефективність реалізації програм енергозбереження
2.3. Оцінка граничних витрат на заходи з енергозбереження галузей національної економіки

РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
3.1. Нормативно-правове забезпечення політики енергоефективності
3.2. Механізми фінансування діяльності з енергозбереження та енергоефективності
3.3. Фонди енергоефективності та ініціативи

РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК РИНКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПОСЛУГ
4.1. Розвиток міжнародних ринків енергоефективних технологій та послуг і вплив їх функціонування на конкурентоспроможність секторів економіки
4.2. Структура та результативність ринків енергоефективних технологій та послуг за кордоном
4.3. Структура, кон’юнктура та особливості функціонування національного ринку енергофективних технологій та послуг в окремих секторах економіки

РОЗДІЛ 5. СИМБІОЗ ДЕРЖАВНИХ І РИНКОВИХ ОПЦІЙ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
5.1. Державні та ринкові функції в економічному механізмі формування стимулів до енергозбереження
5.2. Забезпечення інноваційного характеру енергоефективних технологій в Україні
5.3. Удосконалення інституційного забезпечення реалізації політики енергоефективності та активізація розвитку ринку енергоефективних технологій та послуг в Україні.

З метою придбання звертатися за адресою: ritaro@rambler.ru