Янко П.I, Мисак Й.С. Режими експлуатації енергетичних котлівЯнко, Мисак — Режими експлуатації енергетичних котлів

 ЗМІСТ

1. Зовнішня високотемпературна корозія екранних поверхонь НРЧ при спалюванні мазуту і заходи щодо її попередження
1.1 Місця і характер прояву корозії (зношення)
1.2 Причини розвитку корозії
1.2.1 Чинники, які впливають на утворення сірководню в пристінній зоні
1.2.2 Чинники, що впливають на утворення кисню в пристінній зоні
1.3 Про механізм корозії
1.4 Вплив режимних і конструктивних чинників на зміну складу газового середовища
1.5 Вплив режимних і конструктивних чинників на зміну температури металу труб НРЧ

2. Зовнішня високотемпературна корозія пароперегрівних поверхонь при спалюванні мазуту і заходи щодо її попередження
2.1 Загальні положення
2.2 Характеристика вихідних ступенів колвективних пароперегрівників котлів MKT
2.3 Місця і характер прояву корозії. Температура металу труб
2.4 Причини та механізм корозії
2.5 Вплив режимних і конструктивних чинників па корозію

3. Зовнішня високотемпературна корозія екранних поверхонь пиловугільних котлів і заходи щодо її попередження
3.1 Конструктивні особливості котлів
3.2 Місця і спосіб прояву корозії (зношення)
3.3 Температура металу стінки труб екранної системи
3.4 Склад газового середовища в пристінній зоні топкових екранів
3.5 Утворення сірководню під час спалювання твердих палив і механізм високотемпературної корозії
3.6 Вплив режимних і конструктивних чинників на зменшення або попередження корозії

4. Попередження жужелювання поверхонь нагріву котлів
4.1 Вплив кількості золи па процеси жужелювання
4.2 Температура початку інтенсивного занесення поверхонь нагріву
4.3 Жужелювання льоток «холодної воронки»
4.4 Вплив режимних і конструктивних чинників на температури газів у топках
4.5 Про можливості переведення пиловугільних котлів на сухе жужелевідпєдення

5. Використання нафтових внсоков’язких продуктів та технологічних відходів як енергетичних палив
5.1 Загальні характеристики мазути
5.2 Приготування і спалювання внсоков’язких палив
5.3 Фізико-хімічні характеристики важкої смоли піролізу та її сумішей
5.4 Фізико-хімічні характеристики пафтоколоїдпого концентрату та його сумішей
5.5 Екологічні характеристики смоли nipoj ‘. її летких і продуктів згоряння
5.6 Температура металу елементів форсунок

6 Консервація зовнішніх поверхонь котлів
6.1 Загальні положення
6.2 Низькотемпературні корозійні процеси на працюючих і зупинених котлах
6.3 Вплив на корозію відносної вологості повітря
6.4 Очищення поверхонь нагріву котлів перед консервацією
6.5 Заходи з консервації поверхонь нагріву

7 Заощадження палива і тепла
7 І Заощадження рідких палив і природного газу
7.2 Підвищення ефективності теплосилового устаткований

8 Утворення шкідливих компонентів під час спалювання палив і заходи щодо їхнього зменшення
8.1 Вплив шкідливих компонентів на здоров’я людини та довкілля
8.2 Утворення оксидів азоту і заходи щодо їхнього зменшення
8.3 Утворення твердих частинок І канцерогенних сполук і заходи щодо їхнього зменшення
8.4 Утворення двооксидів сірки і заходи щодо їхнього зменшення
8.5 Ефективність вживаних заходів щодо зменшення шкідливих компонентів

9 Технічне діагностування надійності поверхонь нагріву котлів
9.1 Загальні положення
9.2 Пріоритетність напрямків діагностування
9.3 Діагностування зношеності конвективних пароперегрівників і промперегрівників
9.4 Діагностування зношеності екранної системи котлів
9.5 Вибір місць контролю за температурним режимом

Скачать—Янко, Мисак — Режими експлуатації енергетичних котлів>>

Зеркало—Янко, Мисак — Режими експлуатації енергетичних котлів>>