Коваленко В.П. Работа тепловых электростанций на газеКоваленко В.П. Работа тепловых электростанций на газе

Газове господарство електричної станції складається з магістрального газопроводу, по якому підводять газ на територію станції, газорегулювального пункту (ГРП) який підтримує сталий тиск газу перед котельною газопроводів, що пі водять газ від ГРП до котельні, головного газопроводу котельні і внутрішньокотельної розводки газопроводів. До газового господарства станції належить також калориметрична установка для визначення теплотворної здатності газ.

Тля електричної станції яка працює на газі в межах міста, дуже важливим є місце розташування її відносно газорозподільної станції (ГРС) міста, а також система газопроводу, яким газ підводиться від ГРС до електростанції.

Практикою встановлено, що холи ГРС надто віддалена від електричної станції, а від газопроводу, який постачав станцію, живляться ще інші споживачі, особливо побутові то, як правило, при зниженні температури зовнішнього повітря тиск газу в газопроводі знижується настільки, що доводиться зменшувати навантаження станції або переходити на інше паливо.

Недоліком деяких вже здійснених проектів міських газових сіток є неправильний вибір місця ГРС відносно постійних і потужних споживачів газу, а також прокладання газопроводів до них по заселеній території.

І. Внутрішньостанційне газове господарство
1 Підведення газу електростанції
2. Газорегулювальний пункт станції
3. Схеми станційного і виутрішньокотельних газопроводів
4. Ремонт запірної та регулювальної арматур і газопроводів

II. Газові пальники, їх робота, випробування і розрахунок
1. Пилогазові турбулентні пальники
2. Трубчасто-дірчасті газові пальники
8. Розрахунок пальників

ІII. Горіння газу
1. Полуменеве і безполуменеве горіння
2. Зміна перегріву пари при переводі від спалювання твердого палива на газ
3. Умови повного хімічного згоряння газу

IV. В.і значення економічності роботи котлів на газі

1. Визначення коефіцієнта корисної дії котла методом прямого балансу
2. Визначення коефіцієнта корисної дії котлоагрегату методом зворотного балансу

V. Визначення теплотворної здатності газу
1. Склад дашавського газу
2. Визначення теплотворної здатності газу в калориметрі Юнкерса
3. Визначення теплотворної здатності газу спалюванням його у бомбі звичайної калориметричної установки

VI. Режим роботи котла на газі
1. Розпалювання котлів на газі
2. Ручне регулювання роботи котла на газі
3. Автоматичне регулювання процесу горіння
4. Перехід від спалювання твердого палива на спалювання газу і навпаки
5. Присоси повітря та їх вплив на спалювання природного газу

VII. Переведення на газ котлів енергосистеми

Скачать—Коваленко В.П. Работа тепловых электростанций на газе>>

Зеркало—Коваленко В.П. Работа тепловых электростанций на газе>>