ДБН В.2.5-39:2008 ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ДБН В.2.5-39:2008 ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ

Ці Норми не поширюються на трубопроводи, конструкції, обладнання та споруди атомних електростанцій і вихідну запірну арматуру колекторів джерел теплової енергії.

Ці Норми є обов’язковими для органів державного управління, контролю і експертизи, місцевого й регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності і відомчої належності та фізичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні.

Скачать—ДБН В.2.5-39:2008 ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ >>

Зеркало—ДБН В.2.5-39:2008 ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ >>