ДСТУ Б А.2.4-4:2009 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДСТУ Б А.2.4-4:2009 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги до складу документації

5 Загальні вимоги до комплектування документації

6 Загальні правила виконання документації

7 Правила виконання специфікацій на кресленнях

8 Правила внесення змін у робочу документацію, видану замовнику

9 Правила прив’язки робочої документації

10 Правила оформлення зброшурованої документації

Додаток А Марки основних комплектів робочих креслень

Додаток Б Форми 1 і 2 — Відомості загальних даних за робочими кресленнями

Додаток В Перелік стандартів ЄСКД, вимоги яких підлягають урахуванню при виконанні графічної і текстової документації для будівництва

Додаток Г Перелік дозволених скорочень слів (доповнення до ГОСТ 2.316)

Додаток Д Форми 3, 4, 5 та 6 — Основні написи

Додаток Е Розташування основного напису, додаткових граф до нього та розмірних рамок на аркушах

Додаток Ж Форми 7 і 8 — Специфікації

Додаток И Форма 9-Дозвіл на внесення змін

Додаток К Форма 10-Таблиця реєстрації змін

Додаток Л Форма 11 — Штамп анулювання (заміни) оригіналу документа

Додаток М Формы 12 113 — Штампи прив’язки (перший та наступні аркуші)

Додаток П Форма 15 — Титульний аркуш

Додаток Р Форма 16 — Склад проекту

Додаток С Форма 17 — Відомість про учасників проектування по кожному розділу проекту

Додаток Т Приклад оформлення титульного аркуша, змісту, складу проекту, підтвердження ГАП (ПП), відомості про учасників проектування по кожному розділу проекту

Скачать—ДСТУ Б А.2.4-4:2009 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ>>

Зеркало—ДСТУ Б А.2.4-4:2009 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ>>