ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВАКатегорію складності об’єкта будівництва зазначають у завданні на проектування, використовують для визначення стадійності проектування та розраховують під час розроблення проектної документації. Розрахунок наводять у пояснювальній записці проектної документації на будівництво. У разі, якщо розрахована категорія складності не співпадає із зазначеною у завданні на проектування, до завдання вносять відповідні зміни.

Категорію складності об’єкта будівництва на підставі класу наслідків (відповідальності) визначають відповідно до таблиці А.1 Додатку А, якщо об’єктом будівництва є окрема будівля, будинок, споруда, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури.

При проведенні капітального ремонту об’єкта, об’єктом будівництва може бути його частина.

Проектування об’єкта будівництва, до складу якого входить декілька окремих будинків, будівель, споруд або лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, потрібно здійснювати на підставі вихідних даних, у тому числі містобудівних умов і обмежень, на об’єкт будівництва в цілому. При цьому категорію складності такого об’єкта будівництва визначають за усіма показниками таблиці А.1, розрахованими для об’єкта будівництва в цілому.

Клас наслідків (відповідальності) використовують для забезпечення надійності та конструктивної безпеки будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також будівельних конструкцій та основ.

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва визначають незалежно за кожною з наведених у таблиці 1 характеристикою можливих наслідків від відмови об’єкту:
— можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті;
— можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті;
— можлива небезпека для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об’єкта;
— обсяг можливого економічного збитку;
— можливість втрати об’єктів культурної спадщини;
— можливість припинення функціонування об’єктів інженерно- транспортної інфраструктури.

Клас наслідків (відповідальності) визначають для кожного будинку, будівлі, споруди або лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури окремо.
Клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва встановлюють за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків.
Для підвищення безпеки та надійності об’єкта будівництва попередньо визначений клас наслідків (відповідальності) може бути уточнений замовником та проектувальником.

Характеристики можливих наслідків є підставою для класифікації об’єктів будівництва по трьох класах наслідків (відповідальності) – СС1, СС2 та СС3 та п’яти категоріях складності – І, ІІ, ІІІ, ІV та V.

Характеристики є загальними і обов’язковими для об’єктів будівництва і не залежать від їх функціонального призначення. Якщо для об’єктів будівництва ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 певного функціонального призначення визначення наслідків від відмови потребує використання не тільки характеристик вказаних у таблиці 1, то можуть бути застосовані додаткові характеристики, які регламентуються відповідними будівельними нормами або стандартами, у т.ч. галузевими…

Скачать — ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА >> 

Зеркало — ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА >>