ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення понять
4 Загальні положення
5 Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР)
6 Ескізний проект (ЕП)
7 Проект (П)
8 Робочий проект (РП)
9 Робоча документація (Р)

Додаток А. Перелік інших вихідних даних, які надаються замовником
Додаток Б. Завдання на проектування. Перелік основних даних та вимог
Додаток В. Склад техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), техніко-економічного розрахунку (ТЕР)
Додаток Г. Склад ескізного проекту (ЕП)
Додаток Д. Склад проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об’єктів невиробничого призначення
Додаток Е. Склад проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури
Додаток Ж. Склад робочої документації (Р)
Додаток И. Склад основних даних і техніко-економічних показників об’єктів будівництва невиробничого призначення (житлових будинків)
Додаток К. Склад основних даних і техніко-економічних показників об’єктів будівництва невиробничого призначення (громадських будинків)
Додаток Л. Склад основних даних і техніко-економічних показників об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Формат файла: djvu ;        Объем файла: 1,472 Мб

Скачать — ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво >>