ДБН А.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН А.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель (Тепловая изоляция зданий) — норми встановлюють вимоги до показників енергоефективності та теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будівель і споруд (далі -будівлі) під час їх проектування та будівництва і порядку їх оцінювання з метою забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення, охолодження та гаряче водопостачання, забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівель.

ДБН А.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель встановлює вимоги до показників енергоефективності та теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будівель і споруд (далі -будівлі) під час їх проектування та будівництва і порядку їх оцінювання з метою забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення, охолодження та гаряче водопостачання, забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівель.

Ці норми застосовують при проектуванні будівель, що опалюються, кондиціонуються та охолоджуються, при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті, термомодернізації при складанні енергетичного паспорта та оцінюванні енергетичних показників при визначенні витрат паливно-енергетичних ресурсів для опалення, охолодження, вентиляції, гарячого водопостачання та освітлення будівель.

1.3 Положення ДБН А.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель (Тепловая изоляция зданий) не поширюються на:
— тимчасові будівлі і споруди;
— захисні споруди цивільної оборони;
— споруди, призначені для робіт з радіоактивними речовинами, джерелами іонізуючих випромінювань;
-у частині визначення енергоефективності на промислові і сільськогосподарські будівлі;
— на вимоги до ефективного виробництва енергії для опалення, охолодження та кондиціо-нування будівель. Правила проектування систем опалення, вентиляції та кондиціонування встановлюються ДБН В.2.6-67;
— на вимоги до ефективного використання електричної енергії. Правила проектування систем освітлення встановлюються ДБН В.2.5-28.

ЗМІСТ ДБН А.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель (Тепловая изоляция зданий)

1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення понять
4 Загальні положення
5 Вимоги до показника енергоефективності
6 Вимоги до теплотехнічних показників елементів теплоізоляційної оболонки будівель
Додаток А Складання енергетичного паспорта будівлі
Додаток Б Карта-схема температурних зон України
Додаток В Тепловологісний режим приміщень, матеріалів у конструкціях та температура зовнішнього повітря для теплотехнічних розрахунків

Скачать — ДБН А.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель (Тепловая изоляция зданий) >>