ДБН В.2.5-20_2018 ГазопостачанняДБН В.2.5-20_2018 Газопостачання

Норми ДБН В.2.5-20_2018 Газопостачання встановлюють вимоги проектування при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні наявних систем газопостачання, що забезпечують споживачів природним газом із надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, а також скрапленими вуглеводневими газами (далі — СВГ) із надлишковим тиском не більше 1,6 МПа.

Норми ДБН В.2.5-20_2018 Газопостачання не поширюються на проектування:

— технологічних трубопроводів, газового та газовикористовуючого обладнання хімічних, нафтохімічних, нафтодобувних, нафтопереробних виробництв та підприємств чорної металургії;

— дослідних і експериментальних агрегатів та установок, а також установок, що використовують енергію вибуху повітряних сумішей та установок для отримання захисних газів;

— пересувних газовикористовуючих установок, а також установок автомобільного та залізничного транспорту, річкових, морських і повітряних суден;

— автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, призначених для заправлення автомобілів стисненим природним газом і багатопаливних станцій, призначених для заправлення автомобілів, крім СВГ, іншими видами палива;

— газопроводів із поліетиленових труб, за винятком загальних вимог щодо прокладання газопроводів, викладених у розділі 7, та додаткових вимог до газопроводів у складних інженерно-геологічних умовах.

Нижче наведено зміст ДБН В.2.5-20_2018 Газопостачання

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ І НОРМИ ТИСКУ ГАЗУ

6 РОЗРАХУНКОВІ ВИТРАТИ ГАЗУ ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГАЗОПРОВОДІВ

7 ЗОВНІШНІ ГАЗОПРОВОДИ

 • Загальні вимоги
 • Підземні газопроводи
 • Надземні і наземні газопроводи
 • Перетин газопроводами водяних перешкод
 • Перетин газопроводами залізничних і трамвайних колій, автомобільних доріг
 • Розміщення вимикаючих пристроїв на газопроводах.
 • Споруди на газопроводах
 • Захист від корозії

8 ПУНКТИ РЕДУКУВАННЯ ГАЗУ

 • Загальні вимоги
 • Газорегуляторні пункти та газорегуляторні пункти блокові
 • Шафові газорегуляторні пункти
 • Газорегуляторні установки
 • Підземні газорегуляторні пункти
 • Обладнання ГРП, ГРПБ, ШГРП, ПГРП та ГРУ
 • Загальні дані.
 • Система редукування тиску газу
 • Система захисту від підвищеного тиску
 • Допоміжне обладнання

9 ВНУТРІШНЄ ВЛАШТУВАННЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ.

 • Загальні вимоги
 • Прокладання газопроводів
 • Газопостачання житлових будинків
 • Газопостачання громадських будинків
 • Газопостачання виробничих установок та котелень
 • Пальники інфрачервоного випромінювання та інфрачервоні трубчасті газові обігрівачі
 • Газопроводи та газове обладнання для газополум’яної обробки металу.
 • Облік використання газу

10 ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ.

 • Загальні вимоги
 • Зовнішні газопроводи та пристрої.
 • Газорегуляторні пункти
 • Внутрішні газопроводи
 • Внутрішнє газове обладнання.

11 ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ СТАНЦІЇ, ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ ПУНКТИ, ПРОМІЖНІ СКЛАДИ БАЛОНІВ, АВТОМОБІЛЬНІ ГАЗОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ, АВТОМОБІЛЬНІ ГАЗОЗАПРАВНІ ПУНКТИ

 • Загальні вимоги .
 • Газонаповнювальні станції
 • Основні будинки та споруди
 • Розміщення будинків та споруд
 • Планування території, доріг, вимоги до будинків та споруд.
 • Зливні пристрої
 • Резервуари для СВГ
 • Технологічне обладнання.
 • Газопроводи та арматура.
 • Автоматизація виробничих процесів та КВП
 • Зв’язок, пожежна та охоронна сигналізації
 • Водопостачання, водовідведення, опалення та вентиляція
 • Газонаповнювальні пункти
 • Проміжні склади балонів
 • Автомобільні газозаправні станції та пункти скраплених газів .
 • Електропостачання, електрообладнання, захист від блискавки

12 ГАЗОПОСТАЧАННЯ СКРАПЛЕНИМИ ГАЗАМИ ВІД РЕЗЕРВУАРНИХ ТА БАЛОННИХ УСТАНОВОК.

 • Загальні вимоги
 • Резервуарні установки
 • Випарні та змішувальні установки
 • Групові балонні установки.
 • Трубопроводи групових балонних та резервуарних установок
 • Індивідуальні газобалонні установки

13 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ГАЗОПРОВОДІВ У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

 • Підроблювані території.
 • Сейсмічні райони..
 • Райони із здимальними, просідаючими ґрунтами та ґрунтами, що набухають
 • Райони із водонасиченими ґрунтами та зсувонебезпечні території.

ДОДАТОК А Класифікація газопроводів, що входять у систему газопостачання

ДОДАТОК Б Значення коефіцієнтів годинного максимуму витрат газу в галузях промисловості

ДОДАТОК В Значення коефіцієнта одночасності Ksim для житлових будинків

ДОДАТОК Г Гідравлічний розрахунок газопроводів.

ДОДАТОК Д Відведення продуктів згоряння.

ДОДАТОК Е Первинні засоби пожежогасіння.

ДОДАТОК Ж Обсяг вимірів, сигналізації та автоматичного регулювання в системах газопостачання теплових електростанцій

ДОДАТОК И Кількість квартир, які доцільно постачати паровою фазою СВГ від однієї резервуарної установки.

ДОДАТОК К Кількість квартир, які доцільно постачати газоповітряною сумішшю від однієї резевуарноїустановки

Скачать — ДБН В.2.5-20_2018 Газопостачання >>