СОУ-Н ЕЕ 23.505-2006 Газове господарство на енергообєктахСОУ-Н ЕЕ 23.505-2006 Газове господарство на енергообєктах

Ця Інструкція з експлуатації (далі — Інструкція) встановлює вимоги щодо організації технічного обслуговування і ремонтів об’єктів газового господарства, технологічної послідовності виконання різних операцій з підготовки і пуску газу, проведення передпускової перевірки герметичності затворів запірних пристроїв, розпалювання котлів з різних станів, зупину і виведення в резерв або в ремонт газового устатковання, а також зі зняття або установлення заглушок на газопроводах.

В Інструкції розглянуто режими роботи газового устатковання, наведено обсяг, терміни проведення технічного обслуговування і ремонтів газорегуляторних пунктів (ГРП), газорегуляторних установок (ГРУ), газового устатковання, внутрішніх і зовнішніх газопроводів. В Інструкції подано описи можливих аварійних ситуацій і наведено заходи з їх локалізації і ліквідації, а також основні заходи безпеки під час проП овторну перевірку знань осіб, перелічених в 5.2.2, 5.2.4, потрібно провадити в постійно діючих комісіях підприємств і організацій.

Повторну перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, не зайнятих на виконанні газонебезпечних робіт, провадять через три роки.

Посадові особи та робітники, зайняті на виконанні газонебезпечних робіт, проходять щорічне навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпечних методів праці і прийомів виконання робіт в газовому господарстві. Участь інспектора Держпромгірнагляду МНС України в повторній перевірці знань не обов’язкова…

Нижче наведено зміст СОУ-Н ЕЕ 23.505-2006 Газове господарство на енергообєктах

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Загальні вимоги

 • 5.1 Вимоги до виробничих інструкцій
 • 5.2 Вимоги до посадовців і обслуговуючого персоналу
 • 5.3 Обсяг виконавчої і технічної документації
 • 5.4 Організація технічного обслуговування і ремонту
 • 5.5 Режими роботи

6 Вимоги до заходів безпеки

 • 6.1 Під час експлуатації систем газопостачання
 • 6.2 Під час проведення газонебезпечних робіт

7 Приймання в експлуатацію.

8 Пуск газу

 • 8.1 Підготовка до пуску газу після ремонту або під час розконсервації
 • 8.2 Продування (заповнення) газопроводів газорегуляторного пункту і котельні

9 Розпалювання котла з холодного резерву.

10 Розпалювання котла з неостиглого стану.

11 Технічне обслуговування.

 • 11.1 Загальні положення.
 • 11.2 Контрольний огляд технічного стану
 • 11.3 Поточне технічне обслуговування.
 • 11.4 Регламентоване технічне обслуговування

12 Відключення устатковання.

 • 12.1 Виведення в резерв устатковання газорегуляторного пункту
 • 12.2 Зупин котла
 • 12.3 Виведення на консервацію
 • 12.4 Виведення в ремонт
 • 12.5 Аварійне відключення

13 Поточний ремонт устатковання

 • 13.1 Газопроводи
 • 13.2 Газорегуляторний пункт

14 Капітальний ремонт

15 Несправності в роботі устатковання і дії персоналу з їх локалізації та ліквідації

 • 15.1 Загальні положення
 • 15.2 Локалізація та ліквідація аварій

Додаток А Форма експлуатаційного паспорта зовнішніх (підземних) газопроводів.

Додаток Б Форма паспорта газорегуляторного пункту

Додаток В Форма наряду-допуску на виконання газонебезпечних робіт у газовому господарстві.

Додаток Г Організація виконання робіт з установлення і знімання заглушок на газопроводах

Додаток Д Порядок проведення передпускової перевірки газом герметичності затворів запірних пристроїв перед пальниками і ЗЗК

Додаток Е Перелік необхідних інструментів, приладів, пристроїв і матеріалів для проведення газонебезпечних робіт з пуску газу

Додаток Ж Перелік вимірювань, захистів, блокувань і сигналізації, передбачених на газовикористовуючих установках (котлах) з умов забезпечення вибухобезпеки

Додаток И Короткий технічний опис системи газопостачання ТЕС

Додаток К Можливі аварійні ситуації в газовому господарстві та дії персоналу з їх локалізації і ліквідації

Скачать — СОУ-Н ЕЕ 23.505-2006 Газове господарство на енергообєктах >>