Постанова КМУ - Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві (від 15 липня 1997 р. N 786)Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві (від 15 липня 1997 р. N 786) — Постанова КМУ

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1040 ( 1040-2000-п ) від 27.06.2000
N 633 ( 633-2001-п ) від 06.06.2001
N 746 ( 746-2005-п ) від 16.08.2005
N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006
N 841 ( 841-2011-п ) від 03.08.2011
N 507 ( 507-2015-п ) від 17.07.2015 }

З метою реалізації положень, визначених у Законі України «Про енергозбереження» ( 74/94-ВР ), Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити на період до введення в дію систем енергетичних стандартів Загальне положення про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві (додається).

2. Покласти відповідальність за розроблення методик нормування, а також за розроблення і затвердження типових норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві: міжгалузевих (загальновиробничого характеру) — на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 841 ( 841-2011-п ) від 03.08.2011 } галузевих — на відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

регіональних (для підприємств усіх форм власності, що не належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади) — на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.

Галузеві та регіональні методики нормування підлягають погодженню з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження. { Абзац п’ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 841 ( 841-2011-п ) від 03.08.2011 } { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

3. Державному комітетові з енергозбереження за погодженням з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством праці та Міністерством юстиції у тримісячний термін розробити загальні рекомендації про матеріальне стимулювання колективів підприємств, організацій усіх форм власності та установ, окремих працівників державних підприємств, організацій та установ за ефективне використання та економію паливно-енергетичних ресурсів, а також подати узгоджені пропозиції щодо внесення змін і доповнень до актів законодавства про відповідальність підприємств та посадових осіб за нераціональне використання цих ресурсів залежно від їх перевитрат щодо встановлених норм.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити починаючи з 1998 року організацію робіт з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів за новими методиками на підприємствах, в установах та організаціях за розподілом відповідно до пункту 2 цієї постанови.

5. Державному комітетові з енергозбереження за погодженням з Міністерством економіки в тримісячний термін підготувати єдину методику розроблення і порядок реалізації галузевих (міжгалузевих) та регіональних програм з енергозбереження у взаємозв’язку із Загальним положенням про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві.

6. Міністерству статистики разом з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та Державним комітетом з енергозбереження удосконалити статистичну звітність про результати використання паливно-енергетичних ресурсів, включаючи звітність про додержання норм питомих витрат.

Міністерству економіки та Міністерству фінансів під час формування проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України передбачати починаючи з 1998 року в межах реальних можливостей бюджету додаткові асигнування для Міністерства статистики на реалізацію заходів, визначених цією постановою.

Виконуючий обов’язки Прем’єр-міністра України В.ДУРДИНЕЦЬ

Інд.37