ДСТУ 4090-2001 Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використанняДСТУ 4090-2001 Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання

Cтандарт «ДСТУ 4090-2001 Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання»  поширюється на вторинні енергетичні ресурси (ВЕР), які утворюються як пальні та теплові відходи енергомістких технологічних процесів промисловості.

Стандарт ДСТУ 4090-2001 установлює загальну методику визначення показників, які характеризують утворення та використання ВЕР, зокрема вихід BEР виробіток енергії внаслідок використання ВЕР, економія палива й енергії внаслідок використання ВЕР.

Стандарт ДСТУ 4090-2001 застосовують у розрахунках показників виходу та використання ВЕР, у разі розроблення та конструювання утилізаційних установок, під час розроблення та вжиття технічних заходів з енергозбереження на промислових підприємствах, у разі складання та оптимізації паливно-енергетичних балансів підприємств, а також у розрахунках економії палива та енергії внаслідок використання ВЕР.

Положення цього стандарту застосовують підприємства, установи та організації, а також громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та організаційно-правових форм діяльності, які виконують роботи у визначеній галузі.

ЗМІСТ Стандарту «ДСТУ 4090-2001 Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання»

1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Визначення понять
4 Методика визначення виходу ВЕР
5 Методика розрахунку показників використання ВЕР
6 Методика розрахунку економії умовного палива внаслідок використання ВЕР
7 Методика розрахунку показників ефективності енергозбережних заходів унаслідок використання ВЕР
Додаток А Номенклатура основних видів ВЕР
Додаток Б Усереднені питомі об’ємні ізобарні теплоємності газів за атмосферного тиску 0,1013 МПа, кДж (м3·°С)
Додаток В Усереднені питомі показники виходу окремих видів ВЕР у галузях промисловості
Додаток Г Приклад розрахунку виходу ВЕР та економії палива внаслідок їх використання
Додаток Д Бібліографія

Скачать — ДСТУ 4090-2001 Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання >>