ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ ФАЗЫ НА ТЕПЛОМАССООБМЕН В ДИСПЕРСНОМ ПОТОКЕ УДК 536.24:536.27

Э.Г. БРАТУТА, доктор техн. наук, А.Н. ГАНЖА, канд. техн. наук, С.В. БОРОВОК, НТУ «ХПИ»

ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ ФАЗЫ НА ТЕПЛОМАССООБМЕН В ДИСПЕРСНОМ ПОТОКЕ

Побудовано математичну модель двовимірної течії дисперсного парогазорідинного потоку з урахуванням процесів теплообміну між фазами, випари i конденсації пари на краплях рідини. Враховано вплив нерівномірного розподдлу дискретної фази на ефективнють процесу тепломасообміну при зпутній течії фаз. Отримані результата можуть бути використані при розрахунках контактних тепломасообмінних апаратів.