УДК.621.175.57С.В.БОРОВОК, д-р. техн. наук Э.Г. БРАТУТА, канд. техн. наук Р.Г. АКМЕН

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAD/CAE СИСТЕМ ДЛЯ РАСЧЁТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРТОВЫХ СКОРОСТЕЙ ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ ФОРСУНКИ

За допомогою системи SolidWorks та COSMOS FloWorks розв’язана задача що до розподілу локальних швидкостей рідини на виході з однозаходної відцентрової форсунки. Показано, що розповсюджене припущення про рівномірний розподіл локальних швидкостей не відповідає дійсності.