Янко П.I. Заощадження витрати природного газу (мазуту) при експлуатації котлів.Янко П.I. Заощадження витрати природного газу (мазуту) при експлуатації котлів.

1. Деякі характеристики твердих палив і пилу

2. Зменшення використання газу і мазуту
2.1 Розпалювання котлів
2.2 Раціональне використання твердого палива
2.3 Про сушильну продуктивність млинів
2.4 Стабілізація режимів горіння
2.5 Перехід котлів на сухе жужелевідведення
2.6 Заощадження газу (мазуту) в нестаціонарних режимах експлуатації
2.7 Вплив присмоктів повітря на ефективність експлуатації котлів

3. Керування процесами горіння газу (мазуту) на котлах малої продуктивності

4. Переведення котлів па тверде паливо
4.1 Використання котлів з шаровими паливнями як альтернатива спалювання газу
4.2 Використання технологій киплячого шару

5. Пускові розпалювальні (стабілізаційні) пальники

Додаток. Деякі типи і характеристики сучасних твердопаливних котлів

Майбутнє України, інтегрованої у світову економіку, неможливо уявити без цілеспрямованого впровадження економії палива у всіх сферах виробництва, тобто проведення політики енергозбереження. Україна забезпечена запасами вугілля на декілька сотень років, тому воно залишається головним енергоносієм держави, запаси ж інших енергоресурсів обмежені. Як викладено в державних аналітичних матеріалах, частка вугілля в паливно-енергетичному балансі України становить 28,8 % (світовий показник — 28,6 %), природного газу — 44 % (світовий показник — 23 %), нафти — 9,6 % (світовий показник — 37,5 %), атомної енергії — 13,3 % (світовий показник — 6,5 %), гідроенергії — 1,6 % (світовий показник — 6,2 %). Така велика частка природного газу в енергобалансі країни свідчить її про залежність від імпорту газу, оскільки своїх значних запасів немає. Наприклад, у 2004 році Україна споживала близько 76 млрд кубометрів газу, а видобуток власного газу становив 20 млрд кубометрів.

Великі витрати газу пов’язані із специфікою виробництва (металургійна і хімічна промисловість, енергетика), довгим опалювальним сезоном, а також не завжди достатньою увагою до його заощадження.

Енергетична галузь належить до основних сложивачш природного газу (далі газу) і мазуту, і це незважаючи на постійне зростання ціни на ці види палива.

Газ і мазут (або інше рідке паливо) використовуються в енергетиці не лише як цінне висококалорійне паливо, але і як додаткове паливо для покриття нестачі тепла при спалюванні низькокалорійного високозольного вугілля, для підтримання стабільності горіння у разі нестачі основного палива або для попередження жужелювання. Також значна кількість газу (мазуту) втрачається і дня розпалювання котлів. Витрата газу ще залежить від стану котлів, а особливо
— пальників.

Скачать—Янко П.I. Заощадження витрати природного газу (мазуту) при експлуатації котлів.>>

Зеркало—Янко П.I. Заощадження витрати природного газу (мазуту) при експлуатації котлів.>>