ДСТУ Б А.2.2-12 2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленніСтандарт ДСТУ Б А.2.2-12 2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні» визначає метод розрахунку енергоспоживання та встановлює національн, рішення стосовно розрахункового методу оцінки річного енергоспоживання будівлі при опаленні та охолодженні згідно з ДСТУ Б ЕИ ІБО 13790.

Cтандарт ДСТУ Б А.2.2-12 2015 — Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні встановлює розрахунковий метод оцінки річного енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні будівель житлового та громадського призначення, що проектуються або експлуатуються.

Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні включає розрахунок:

 • теплопередачі трансмісією та вентиляцією зони будівлі, що опалюють або охолоджують до постійної внутрішньої температури;
 • внутрішніх та сонячних теплонадходжень як складових теплового балансу будівлі;
 • річних енергопотреб для опалення та охолодження для підтримування заданих температур повітря в будівлі (без урахування теплоти фазових переходів вологості повітря);
 • річного енергоспоживання при опаленні та охолодженні будівлі;
 • річного енергоспоживання при вентиляції;
 • річної енергопотреби та річного енергоспоживання при гарячому водопостачанні (далі -ГВП);
 • річного енергоспоживання при освітленні.

Стандарт ДСТУ Б А.2.2-12 2015 — Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні — формулює методику розрахунку для оцінки річного енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та ГВП. Методика розрахунку є основою системного принципу забезпечення енергоефективності об’єктів будівництва. Методику розрахунку використовують для:

 • оцінки загального енергоспоживання, первинної енергії та визначення енергетичних оцінок як вхідних даних;
 • оцінки відповідності згідно з вимогами ДБН В.2.6-31;
 • складання енергетичного паспорту будівлі згідно з вимогами ДБН В.2.6-31;
 • розробка розділу «Енергоефективність» у стадії проектної документації згідно з вимогами ДСТУ Б.В.2.2-8;
 • порівняння енергетичних характеристик різноманітних альтернативних проектних рішень для будівлі, що проектують;
 • енергетичної сертифікації будівель згідно з вимогами ДБН В.2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-12:2015;
 • оцінки ефекту від можливих заходів з підвищення енергоефективності існуючої будівлі;

Скачать — ДСТУ Б А.2.2-12 2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні >>

Нижче наведено зміст стандарту ДСТУ Б А.2.2-12 2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Схема методики розрахунку

5.1 Енергетичний баланс будівлі та систем
5.2 Метод розрахунку

6 Межі та зони будівлі при розрахунку

6.1 Межі будівлі при розрахунку
6.2 Теплові зони
6.3 Розрахунок за зонами
6.4 Визначення кондиціонованої площі підлоги АГз

7 Енергопотреба для опалення та охолодження будівлі

7.1 Методика розрахунку
7.2 Енергопотреба для опалення та охолодження

8 Теплопередача трансмісією

8.1 Сумарна теплопередача трансмісією через зону будівлі
8.2 Узагальнені коефіцієнти теплопередачі трансмісією

9 Теплопередача вентиляцією

9.1 Сумарна теплопередача вентиляцією через зону будівлі
9.2 Узагальнені коефіцієнти теплопередачі вентиляцією
9.3 Вентиляція механічною системою вентиляції з центральним попереднім підігрівом чи охолодженням

10 Внутрішні теплонадходження

11 Сонячні теплонадходження

11.1 Методика розрахунку
11.2 Загальні сонячні теплонадходження
11.3 Елементи сонячних теплонадходжень
11.4 Елементи затінення
11.5 Теплове випромінювання в атмосферу

12 Динамічні параметри

12.1 Методика розрахунку
12.2 Коефіцієнт використання надходжень для опалення
12.3 Коефіцієнт використання втрат для охолодження
12.4 Часова константа будівлі

13 Внутрішні умови

13.1 Постійне опалення та/або охолодження
13.2 Квазіпостійне опалення та/або охолодження
13.3 Коригування для переривчастості
13.4 Задані значення
13.5 Коригування для періоду невикористання

14 Річні енергопотреби для опалення та охолодження

14.1 Річні енергопотреби для опалення та охолодження зони будівлі
14.2 Річні енергопотреби для опалення та охолодження для комбінації систем

15 Сумарне енергоспоживання системами опалення, охолодження та вентиляції

15.1 Загальні положення
15.2 Регулярні тепловтрати в системі та допоміжна енергія. Загальні положення
15.3 Тривалість опалювального періоду та періоду охолодження для діяльності сезонозалежних технічних засобів
15.4 Загальне енергоспоживання при опаленні підсистеми тепловіддачі/виділення
15.5 Загальне енергоспоживання при опаленні підсистеми розподілення
15.6 Підсистеми виробництва/генерування та акумулювання теплоти
15.7 Споживання теплової енергії при опаленні
15.8 Додаткова енергія для опалення
15.9 Загальне енергоспоживання при центральному попередньому підігріві
15.10 Загальне енергоспоживання при охолодженні
15.11 Енергоспоживання при охолодженні
15.12 Додаткова енергія для охолодження
15.13 Загальне енергоспоживання при центральному попередньому охолодженні
15.14 Енергопотреби на осушення повітря систем централізованої вентиляції
15.15 Загальне енергоспоживання систем вентиляції

16 Енергопотреба та енергоспоживання гарячого водопостачання

16.1 Енергопотреби гарячого водопостачання.
16.2 Енергоспоживання гарячого водопостачання

17 Енергоспоживання при освітленні

18 Оформлення звіту

Додаток А Кліматичні дані
Додаток Б Порядок визначення теплопередачі до ґрунту
Додаток В Приклад визначення енергоспоживання при опаленні, охолодженні та гарячому водопостачанні житлового будинку
Додаток Г Приклади визначення теплопередачі до ґрунту
Додаток Д

Скачать — ДСТУ Б А.2.2-12 2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні >>