ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій (Планировка и застройка територий)ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій (Планировка и застройка територий)

Державні будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2018 ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ поширюються на планування і забудову територій населених пунктів та міжселенних територій на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Ці норми ДБН Б.2.2-12:2018 ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ обов’язкові для органів державного управління, місцевого самоврядування, підприємств і установ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, громадських об’єднань і громадян, які здійснюють проектування, будівництво і благоустрій на території міських і сільських населених пунктів та інших територіях

Норми планування і забудова територій не поширюються на планування та забудову територій стратегічних об’єктів, об’єктів військово-промислового комплексу, пенітенціарних об’єктів, специфічних та вузькоспеціалізованих виробництв (у тому числі вугільних розрізів і шахт, газосховищ і газоперекачувальних станцій, кар’єрів відкритого видобутку корисних копалин).

Зміст ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій (Планировка и застройка територий)

1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення
4 Загальні положення
5 Просторово-планувальна організація територій
6 Сельбищні території
6.1 Зона житлової забудови
6.2 Зона громадської забудови
7 Виробничі території
7.1 Інноваційні об’єкти виробничих територій
7.2 Формування і планування виробничих територій
7.3 Зона науково-виробничої забудови
7.4 Комунальна зона
7.5 Зона транспортно-складської забудови
7.6 Зона сільськогосподарських виробничих територій
8 Ландшафтні та рекреаційні території
8.1 Мережа ландшафтних та рекреаційних територій
8.2 Озеленені території населених пунктів
8.3 Позаміські ландшафтні території
8.4 Рекреаційні території
8.5 Курортно-оздоровчі території
8.6 Туристичні зони
8.7 Природно-заповідні території
9 Соціальна інфраструктура (установи та організації громадського обслуговування)
10 Транспортна інфраструктура
10.1 Зовнішній транспорт
10.2 Комплексна схема транспорту
10.3 Внутрішній транспорт
10.4 Мережа громадського транспорту, велосипедного та пішохідного руху
10.5 Транспортно-пересадочні вузли
10.6 Комплексна схема організації дорожнього руху (КСОДР)
10.7 Мережа вулиць і доріг населених пунктів
10.8 Споруди та підприємства для зберігання та обслуговування транспортних засобів
11 Інженерна інфраструктура
11.1 Водопостачання, каналізація
11.2 Санітарне очищення
11.3 Енергопостачання
11.4 Телекомунікаційні мережі
11.5 Розміщення інженерних мереж
12 Інженерна підготовка і захист території
13 Території історичної забудови, пам’яток та об’єктів культурної спадщини

Скачать — ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій (Планировка и застройка територий) >>