ДСТУ Б В.1.1-36-2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною небезпекоюСтандарт ДСТУ Б В.1.1-36-2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною небезпекою — установлює вимоги до визначення категорій приміщень і будинків (або частин будинків у межах протипожежних відсіків) виробничого та складського призначення, лабораторій, а також зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою залежно від кількості й пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів, що в них знаходяться (зберігаються, переробляються, транспортуються), з урахуванням особливостей технологічних процесів виробництв та об’ємно-планувальних рішень, наявності технічних засобів, що запобігають виникненню аварійних ситуацій.

Стандарт ДСТУ Б В.1.1-36-2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною небезпекою — застосовують на стадії проектування, експлуатації, реконструкції, технічного переоснащення та зміни технологічного процесу у приміщеннях, будинках та зовнішніх установках незалежно від форм власності та відомчої належності, а також під час розроблення відомчих норм технологічного проектування та переліків приміщень з визначенням категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

Категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок, які визначені відповідно до цього стандарту, слід використовувати для встановлення вимог щодо забезпечення вибухопожежної та пожежної безпеки зазначених приміщень, будинків та зовнішніх установок стосовно планування і забудови, поверховості, площ, розташування приміщень, конструктивних рішень, інженерного устаткування та систем протипожежного захисту.

Цей стандарт не поширюється на будинки та приміщення, призначені для виробництва, зберігання і утилізації вибухових речовин і засобів підривань, а також зовнішні установки для їх виробництва.

Нижче наведено зміст стандарту ДСТУ Б В.1.1-36-2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною небезпекою
1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення понять
4 Познаки та скорочення
5 Загальні положення
6 Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою
7 Методи розрахунку значень критеріїв за вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщень
7.1 Вибір та обґрунтування розрахункового варіанту
7.2 Розрахунок надлишкового тиску вибуху для горючих газів, парів легкозаймистих та горючих рідин
7.3 Розрахунок надлишкового тиску вибуху для горючого пилу
7.4 Розрахунок надлишкового тиску вибуху для речовин і/або матеріалів, які здатні вибухати і горіти під час взаємодії з водою, киснем повітря і/або один з одним
7.5 Розрахунок надлишкового тиску вибуху для вибухонебезпечних сумішей, які містять ГГ, пари ЛЗР та ГР і/або горючий пил
7.6 Визначення категорій приміщень за пожежною небезпекою
8 Категорії будинків та протипожежних відсіків за вибухопожежною та пожежною небезпекою
9 Категорії зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
10 Методи розрахунку значень критеріїв за вибухопожежною та пожежною небезпекою зовнішніх установок
10.1 Методи розрахунку значень критеріїв за вибухопожежною та пожежною небезпекою для горючих газів і парів ЛЗР та ГР
10.2 Метод розрахунку значень критеріїв за вибухопожежною та пожежною небезпекою для горючого пилу
10.3 Метод розрахунку інтенсивності теплового випромінювання від вогнища пожежі
Додаток А Розрахункове визначення значення коефіцієнта Z участі горючих газів і парів ненагрітих легкозаймистих рідин у вибуху

Скачати — ДСТУ Б В.1.1-36-2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною небезпекою >>