ДСТУ Б А.2.4-1:2009 Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементівДСТУ Б А.2.4-1:2009 Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює умовні позначення трубопроводів та їх елементів на кресленнях і схемах технологічних, тепломеханічних, санітарно-технічних та інших систем, мереж, комунікацій при проектуванні підприємств, будівель і споруд різного призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

  • ДСТУ Б А.2.4-… :2008 СПДБ. Умовні графічні позначення елементів санітарно-технічних систем.
  • ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Основні умовні позначення трубопроводів та їх елементів, а також літерно-цифрові познаки трубопроводів санітарно-технічних систем, зовнішніх мереж, комунікацій і систем водопостачання, каналізації, газопостачання, теплових мереж, внутрішніх водопроводу і каналізації, гарячого водопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання на кресленнях і схемах при проектуванні під-
підприємств, будівель і споруд різного призначення виконуються відповідно до вимог цього стандарту та інших стандартів СПДБ.

3.2 Умовне позначення трубопроводу складається з графічного умовного позначення або спрощеного зображення трубопроводу та літерно-цифрової познаки, яка характеризує вид середовища, що транспортується, його призначення та параметри.

Скачать — ДСТУ Б А.2.4-1:2009 Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів >>