Письменна У.Є. Ринки електричної і теплової енергії в Україні: структура, ціноутворення і регулювання / Ін-т екон. та прогнозув.– К., 2008. – 235 с. Письменна У.Є. Ринки електричної і теплової енергії в Україні: структура, ціноутворення і регулювання / Ін-т екон. та прогнозув.– К., 2008. – 235 с.

ЗМIСТ

РОЗДІЛ І. КОНЦЕПЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ
1.1. Принципи формування цін в енергетиці
1.2. Еволюція механізму ціноутворення на електроенергію в Україні
1.2.1. Інституційне та методологічно-нормативне забезпечення процесу формування цін
1.2.2. Принципєдиних тарифів
1.2.3. Диференціація тарифів за зонами (періодами) доби й сезонами року
1.2.4. Диференціація тарифів за класами напруги та групами споживачів

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРНИЙ ФАКТОР І РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
2.1. Моделі електроенергетичного ринку: досвід розвинених країн та висновки для України
2.2. Типи, структура та організаційно-правова форма ринків Теплопостачання
2.3. Регулювання та реформування ринку електроенергії в Україні
2.4. Довгостроковий ринок електроенергії та інвестиції

РОЗДІЛ ІІІ. РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА СУМІЖНІ РИНКИ: МІЖГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ І ЦІНОУТВОРЕННЯ
3.1. Ринки ресурсів для електроенергетичного ринку
3.2. Механізм ціноутворення та підприємства-споживачі електроенергії
3.3. Енергопідприємство та споживач: альтернативне ціноутворення
3.4. Механізми стимулюючого ціноутворення

РОЗДІЛ IV. РИНОК ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
4.1. Теплоенергетика: економічний аспект
4.2. Механізм тарифоутворення на теплову енергію як компроміс інтересів та шляхи його вдосконалення

Монографія висвітлює широке коло питань, пов’язаних з економічними аспектами функціонування ринків електричної і теплової енергії, зокрема ціноутворенням, регулюванням ринків, трансформацією їх структурних моделей, наслідками змін форм власності їх суб’єктів. Запропоновано економічні механізми посилення дієвості регуляторної політики для збільшення ефективності діяльності суб’єктів ринків електричної і теплової енергії.

Книга може бути корисною для науковців, працівників державних органів управління, практиків у сфері регулювання паливно-енергетичних ринків, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів і читачів, зацікавлених питаннями розвитку та регулювання ринків енергоресурсів.

З метою придбання звертатися за адресою: ritaro@rambler.ru